Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於讀書的名人名言精選

關於讀書的名人名言精選

   1、為中華崛起而讀書。
                                                                         ——周恩來
   2、知識的問題是一個科學的問題,來不得半點的虛偽和驕傲,決定地需要的倒是其反面——誠實和謙遜的態度。
                                                                         ——毛澤東
   3、讀書不知要領,勞而無功。
                                                                         ——張之洞
   4、讀書不必求多,而要求精。這是歷來讀書人的共同經驗。
                                                                         ——鄧拓
   5、讀萬卷書,行萬裡路。
                                                                         ——劉彝
       6、學問須有自己意思;專法他人,而自己無獨立之精神,大為不可。
                                                                              ——章太炎
   7、讀書要三到,謂心到,眼到,口到。心不在此,則眼不看仔細,心眼既不專一,卻隻漫浪誦讀,決不能記,記 不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣,眼口豈不到乎?
                                                                              ——朱熹     
       8、我一生的嗜好,除瞭革命之外,就是讀書,我一天不讀書,就不能夠生活。
                                                                            ——孫中山
       9、少年讀書,如隙中窺月,中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如臺上玩月。皆以閱歷之淺深,為所得之淺深耳。
                                                                            ——張潮
      10、學問是經驗的積累,才能是刻苦的忍耐。
                                                                            ——茅盾
      11、讀書貪多,最是大病。
                                                                             ——朱熹
      12、少而好學,如日出之陽;壯而好學,如日中之光;老而好學,如炳燭之明。
                                                                              ——劉向
      13、讀死書是害己,一開口就害人;但不讀書也並不見得好。
                                                                             ——魯迅
      14、讀書無疑者須教有疑,有疑者卻要無疑,到這裡方是長進。
                                                                             ——朱熹

Leave a Reply