Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

古代名人名言

天行有常,不為堯存,不為桀亡
天地四方曰宇,往古來今曰宙
天高地迥,覺宇宙之無窮
譽天地之大,褒日月之明
天地有正氣,雜然賦流形
暮靄生深樹,斜陽下小樓
日出而林霏開,雲歸而巖穴暝
欲歸還小立,為愛夕陽紅
海上生明月,天涯共此時
山虛風落石,樓靜月侵門
斫卻月中桂,清光應更多
萬影皆因月,千聲各為秋
月光如水水如天
天下三分明月夜,二分無賴是揚州
梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡風
明月幾時有?把酒問青天。
人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全
月白風清,如此良夜何
暮雨不來春又去,花滿地,月朦朧
冰輪斜輾鏡天長,江練隱寒光
寒砧萬戶月如水,塞雁一聲霜滿天
月色溶溶夜,花陰寂寂春
日往月來,星移鬥換
磊落星月高,蒼茫雲霧浮
疾雷不及掩耳,疾霆不暇掩目
葉低知露密,崖斷識雲重
不覺碧山暮,秋雲暗幾重
零落殘雲片,風吹掛竹溪
天上浮雲似白衣,斯須改變如蒼狗
晴雲似絮惹低空,紫陌微微弄袖風
微雨池塘見,好風襟袖知
山雨欲來風滿樓

 

Leave a Reply