Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

含馬的俗語 – 經典語錄大全

含馬的俗語

1、千裡騾馬一處牛。

2、臨崖勒馬收韁晚。

3、好馬不吃回頭草。

4、見鞍思馬,睹物思人。

5、騎馬坐船三分險。

6、望山走倒馬。

7、死馬當活馬醫。

8、拳頭上立得人,胳膊上跑得馬。

9、舍得一身剮,敢把皇帝拉下馬。

10、人是衣裳馬是鞍。

11、小馬兒乍行嫌路窄。

12、牛頭不對馬嘴。

13、一馬不跨雙鞍。

14、人怕理,馬怕鞭,蚊早怕火煙。

15、馬至灘,不加鞭。

16、馬行十步九回頭。馬屁拍在馬腿上。

17、有財同享,有馬同騎。

18、馬上不知馬下苦,飽漢不知餓漢饑。

19、馬看牙板,樹看年輪。馬群奔馳靠頭馬。

20、馬行十步九回頭。

21、馬上摔死英雄漢,河中淹死會水人。

22、走馬有個前蹄失,急水也有回頭浪。

23、小馬兒乍行嫌路窄。千裡騾馬一處牛。

24、路遙知馬力,日久見人心。

25、人是衣裳,馬是鞍。

26、牽馬到河易,強馬飲水難。

27、人要煉,馬要騎。人是衣裳馬是鞍。

28、瘦死的駱駝比馬大。

29、看不起騾子買不起馬。

30、馬群奔馳靠頭馬。

31、人奔傢鄉馬奔草。

32、馬不打不奔,不人激不發。馬至灘,不加鞭。

33、心急馬行遲。

34、任它狗兒怎麼叫,不怕馬兒走正道。

35、人有錯手,馬有失蹄。

36、快馬不用鞭催,響鼓不用重捶。

37、兵馬未動,糧草先行。

38、馬上不知馬下苦,飽漢不知餓漢饑。馬上摔死英雄漢,河中淹死會水人。

39、快馬一鞭,快人一言。

40、人怕理,馬怕鞭,蚊蟲怕火煙。

41、人奔傢鄉馬奔草。人怕理,馬怕鞭,蚊早怕火煙。

42、又要馬兒跑,又要馬兒不吃草。

43、慣騎馬的慣跌交。

44、馬屁拍在馬腿上。

45、人有措手,馬有失蹄。

46、肥瞭騾子瘦瞭馬。

47、任它狗兒怎樣叫,不誤馬兒走正道。

48、好馬不停蹄,好牛不停梨。

49、馬不打不奔,人不激不發。

50、戰馬栓在槽頭上要掉膘,刀搶放在倉庫裡會生銹。

51、人靠衣裳馬靠鞍。

52、人要煉,馬要騎。

53、馬看牙板,樹看年輪。