Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

菩提道次第廣論名句 – 經典語錄大全

菩提道次第廣論名句

1、今勤瑜伽多寡聞,廣聞不善於修要,觀視佛語多片眼,復乏理辨教義力。

2、遍視無央佛語目,賢種趣脫最勝階,悲動方便善開顯,敬禮此諸善知識。

3、如船心者,謂於尊重事任載幾許,若往若來,悉無厭患。

4、是無等師最勝子,荷佛一切事業擔,現化遊戲無量土,禮阿逸多與妙音。

5、如極難量勝者教,造釋密意贍部嚴,名稱遍揚於三地,我禮龍猛無著足。

6、故離智者歡喜道,圓滿教要勝教授,見已釋此大車道,故我心意遍勇喜。

7、妄語。事者,謂見聞覺知四,及此相違四。能解之境,謂他領義。

8、非支等三,雖於自妻,尚成邪行,況於他所。

9、思惟死主決定當來,此復無緣能令卻退者。

10、如乘心者,謂於尊重事,雖諸重擔極難行者,亦勇受持。

11、謂從此過三萬二千踰繕那下,有等活地獄。從此漸隔四千四千踰繕那下,而有餘七。

12、正知者,謂由如是依止念時,隨起煩惱即能瞭知,斷除不受。

13、若如是行,則現法中不為罪染,沒後亦不墮諸惡趣,諸道證德未獲得者,即住能得正因資糧。

14、諸有偏執暗未覆,具辨善惡妙慧力,欲令暇身不唐捐,諸具善者專勵聽。

15、俱胝圓滿妙善所生身,成滿無邊眾生希願語,如實觀見無餘所知意,於是釋迦尊主稽首禮。

16、思於生時亦無閑暇修行妙法、決定死者。

17、欲邪行。事者,略有四種,謂所不應行、非支、非處及以非時。

18、攝二大車善傳流,深見廣行無錯謬,圓滿道心教授藏,敬禮持彼然燈智。

19、今應顯示,如前所說如理依止善知識之弟子、尊重應當如何引導之次第。

20、光明想者,謂應善取光明之相,以其光心而睡眠之,由是睡時心無黑暗。