Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

有關學習的名言警句

星星使天空絢爛奪目;知識使人增長才幹。

學如逆水行舟,不進則退

敏而好學,不恥下問

少壯不努力,老大徒傷悲

非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠

勿以惡小而為之,勿以善小而不為

吃飯不嚼不知味,讀書不想不知意。

讀書不想,隔靴撓癢。 讀一書,增一智。

不吃飯則饑,不讀書則愚。

不向前走,不知路遠;不努力學習,不明白真理。

樹不修,長不直;人不學,沒知識。

造燭求明,讀書求理。

糧食補身體,書籍豐富智慧。

謙虛是學習的朋友

Leave a Reply