Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

公務員常用名言警句 一官試易瞭

不患寡而患不均,不患貧而患不安。(論語)

對他人的公正就是對自己的施舍。(孟德斯鳩)

封侯非我意,但願海波平。(宋·歐陽修)

公者無私之謂也,平者無偏之謂也。(清·何啟)

公正是施政的目的。(笛福)

茍利國傢生死以,豈因禍福避趨之。(清·林則徐)

國以民為本,社稷亦為民而立。(孟子)

離傢自是尋常事,報國慚無尺寸功。(明·於謙)

理國要道,在於公平正直。(唐·吳兢)

理國要道,在於公平正直。(吳兢)

 力量來自公正。(林肯)

民惟邦本,本固邦寧。(《尚書》)

民心所歸,大事可成;民心所離,立見滅亡(清·陳天華)

名編壯士藉,不得中顧私。捐軀赴國難,視死忽如歸。(三國·曹植)

求木之長者,必固其根本;欲流之遠者,必浚其泉源;思國之安者,必積其德義。(魏征)

天下順治在民富,天下和靜在民樂,天下興行在民趨於正(明·王廷相《慎言·禦民篇》)

為人臣者,以富樂民為功,以貧苦民為罪。(賈誼)

為政之道,以順民心為本。(宋·程頤《代呂公著應詔上神宗皇帝》)

閑居非吾志,甘心赴國憂。(三國·曹植)

虛榮告訴人們什麼是榮譽;良心告訴人們什麼是公正。(蘭多)

一官試易瞭,報國何時畢?(宋·歐陽修)

源靜則流清,本固則豐茂;內修則外理,形端則影直。(魏子)

願得此軀長報國,何須生入玉門關。 (唐·戴叔倫)

丈夫所志在經國,期使四海皆衽席。(明·海瑞)

Leave a Reply