Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

經典名人警句

別裁偽體親風雅,轉益多師是汝師。(杜甫)

不患人之不己知,患不知人也。(孔子)

不入虎穴,焉得虎子?(後漢書)

不塞不流,不止不行。(韓愈)

博觀而約取,厚積而薄發。(蘇軾)

博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。(《禮記》)

不登高山,不知天之高也;不臨深溪,不知地之厚也。(《荀子》)

不飛則已,一飛沖天;不鳴則已,一鳴驚人。(司馬遷)

不識廬山真面目,隻緣身在此山中。(蘇軾)

不畏浮雲遮望眼,自緣身在最高層。(王安石)

Leave a Reply