Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【漁傢傲(詠月)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:黃裳 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

通一月而泛詠,已侑金卮;辨四時而各言,未勞檀板。晦朔乃取于盈闕,寒暑蓋資其往來。群動息而忙者閑,觀光臺上;眾景生而悲者笑,窺影杯中。飲闌夢覺,則斜月得其情;望重意新,則初月致其事。是宜擅有六義,離為七章,盡入歌聲,共資一笑。

譯文

暫無譯文