Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【水調歌頭·徐州中秋】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:蘇轍 同類型的詩文: 中秋節詠物月亮抒懷

原文

離別一何久,七度過中秋。去年東武今夕,明月不勝愁。豈意彭城山下,同泛清河古汴,船上載涼州。鼓吹助清賞,鴻雁起汀洲。
坐中客,翠羽帔,紫綺裘。素娥無賴,西去曾不為人留。今夜清尊對客,明夜孤帆水驛,依舊照離憂。但恐同王粲,相對永登樓。

譯文

我們離別的太久了,已經是七次中秋。去年的今天在東武之地,我望著明月,愁緒萬千。沒想到在彭城山下,一起泛舟古汴河上,同去涼州。有鼓吹助興,驚起汀上的鴻雁。
坐中的客人,穿著華麗。月亮無情,不肯為人留下而西沉。今天晚上有酒待客,明晚又要孤獨的的住在船上,離愁依舊。就怕像王粲那樣,不得返鄉,只能登樓相望。

注釋
1.水調歌頭:詞牌名。唐朝大曲有《水調歌》,據《隋唐嘉話》,為隋煬帝鑿汴河時所作。宋樂入“中呂調”,見《碧雞漫志》卷四。凡大曲有“歌頭”,此殆裁截其首段為之。九十五字,前后片各四平韻。亦有前后片兩六言句夾葉仄韻者,有平仄互葉幾于句句用韻者。
2.離別:比較長久地跟人或地方分開。
3.七度:七次。
4.今夕:今天。
5.不勝:無法承擔;承受不了。
6.彭城:彭城,鼓聲之城,即今江蘇徐州,是黃帝最初的都城。
7.古汴(biàn):古汴河。
8.涼州:曲名,唐開元中西涼州所獻。
9.鼓吹:鼓吹樂。
10.鴻雁:俗稱大雁。
11.汀(tīng)州:水中小洲。
12.翠羽帔(pèi),紫綺(qǐ)裘(qiú):指豪華衣飾。翠羽被:語出《左傳》,“王皮冠,秦復逃,翠被,豹,執鞭以出。”紫綺裘:語見李白詩《金陵江上遇蓬池隱者》:“解我紫綺裘,且換金陵酒。”
13.素娥:即嫦娥,此處指月亮。
14.無賴:無所倚靠;無可奈何。
15.曾不:不曾。
16.清尊:酒器。
17.水驛:水路驛站。
18.依舊:照舊。
19.但恐:但害怕。
20.王粲(càn):王粲(177年—217年2月17日),字仲宣。山陽郡高平縣(今山東微山兩城鎮)人。年輕時就懷有濟世志,曾躲避戰亂,來到荊州投奔劉表,然滯留荊州十二年,不得施展才華,郁悶中他登樓遠眺,北望家鄉,胸中翻滾著無限鄉思鄉愁,文思涌泉,一吐為快,便寫出了他的代表作《登樓賦》。
21.相對:相望。

賞析

這首詞寫于宋神宗熙寧十年(1077年)。是年四月,蘇軾離京赴徐州任徐州知州,作者與之偕行。到達后,蘇轍在徐州停留了百余日,兄弟二人共同度過了一段美好的時光。中秋節時,二人一起泛舟賞月,終于得過一個團圓的佳節。然中秋過后,蘇轍又要轉道赴南都(今河南淮陽)留守簽判任,于是在臨別前寫下此詞。

參考資料:

1、 劉石.宋詞鑒賞大辭典:中華書局,2011年:325