Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【賀新郎·春情】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:李玉 同類型的詩文: 婉約女子思念

原文

篆縷銷金鼎。醉沉沉、庭陰轉午,畫堂人靜。芳草王孫知何處,惟有楊花糝徑。漸玉枕、騰騰春醒。簾外殘紅春已透,鎮無聊、殢酒厭厭病。云鬢亂,未忺整。
江南舊事休重省。遍天涯、尋消問息,斷鴻難情。月滿西樓憑闌久,依舊歸期未定。又只恐、瓶沉金井。嘶騎不來銀燭暗,枉教人、立盡梧桐影。誰伴我,對鸞鏡。

譯文

銅爐中香煙上升,酒氣沉沉,庭中的樹影已轉向偏東,畫堂里冷清寂靜。芳草碧綠而茂盛,也不知那位離人現在何處,唯有飄落的楊花,如點點白雪,落滿小徑。我一人獨臥玉枕上沉沉睡眠,懶洋洋春睡。簾外已飄落殘紅,春天將盡,我感覺毫無心緒,像喝多了酒一樣一身病態。頭發零亂,我也不想去梳整。江南舊事,不愿意再重新回想,遍天下去尋訪消息,能寄書信的鴻雁不捎來消息。月光灑滿西樓,我一直依欄遠望,可是他的歸期依舊沒有一定。怕只如同銀瓶沉入金井,再也沒有希望重逢。等得太久,我守著昏暗的殘燭,聽不到他歸來的聲音。徒自讓我久久佇立,直到梧桐消失了陰影。如今又到了夜間,而我依然孤單對著鸞鏡。

注釋
①篆縷:指香煙裊裊上升,又加篆字。
②金鼎:香斷。
③芳草王孫:王孫,泛指男子。
④糝(shēn):泛指散粒狀的東西。
⑤殢酒(tì):困于酒。
⑥忺(xiàn):高興。
⑦倩(qiàn):請,央求。
⑧瓶沉金井:指徹底斷絕,希望破滅。金井,飾有雕欄的井。

賞析

李玉只留下這一首詞,此詞描寫一女子思念情人。開篇寫金爐里香煙裊裊上升,盤旋繚繞,似篆體形的字。這是深鎖閨房“醉沉沉”的人之所見。“畫堂人靜”正面點出人物。“芳草”句點明她在思念著遠行人!“騰騰春醒”指醒后的情態。“簾外”指落花滿地,春深喻人老,“鎮無聊”寫出她的情來。下片則完全是女主人公的自我抒情。過片點明王孫音信杳然,舊事不堪重提。以下,怨歸期未定而仍倚遍闌干,“恐瓶沉金井”而仍“立盡梧桐影”,可謂癡情已極。末二句自嘆孤獨,又與前面遙相呼應。過片只輕點一句“江南舊事休重省”,江南舊事的具體內容只字不提,給人留下豐富的想象空間,以下則轉寫憑欄佇立望歸的情景。“瓶沉金井”化用白居易《井底引銀瓶》的詩意表現出一種近乎絕望的心情,語意沉痛。結尾幾句描寫其明知不歸而還要久久佇立的癡情。真是個多情的女子。陳廷焯評曰:“此詞綺麗風華,情韻并盛,允推名作”(《白雨齋詞話》)。全詞將且思且怨的復雜心情,抒發得溫柔深婉。