Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【解珮令(本意)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:王庭珪 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

湘江停瑟。洛川回雪。是耶非、相逢飄瞥。云鬢風裳,照心事、娟娟出月。翦煙花、帶蘿同結。
留環盟切。貽珠情徹。解攜時、玉聲愁絕。羅襪塵生,早波面、春痕欲滅。送人行、水聲凄咽。

譯文

暫無譯文