Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【沁園春(次白蘭谷韻)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:陳深 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

浪跡煙霞,有酒千鐘,有書五車。任從來蕭散,閑心似水,何堪嫵媚,笑面如花。濯發滄浪,放歌江海,肯被紅塵半點遮。誰知道,抱無名鉅璞,重價難賒。
嘻嗟。大澤龍蛇。且蟠屈、深潛得計些。看淋漓醉墨,神情自足,摩挲雄劍,肝膽無邪。渭水煙蓑,營丘繡袞,出處何嘗有異耶。今何在,但素蟾東出,紅日西斜。

譯文

暫無譯文