Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【水調歌頭(敗荷)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:劉將孫 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

搖風猶似旆,傾雨不成盤。西風未禁十日,早作背時看。寂寞六郎秋扇,牽補靈均破屋,風露半襟寒。坐感青年晚,不但翠云殘。
嘆此君,深隱映,早闌珊。人間受盡炎熱,暑夕幾憑闌。待得良宵灝氣,正是好天良月,紅到綠垂乾。搖落從此始,感慨不能閑。

譯文

暫無譯文