Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【如夢令(題漁樂圖)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:張炎 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

不是瀟湘風雨。不是洞庭煙樹。醉倒古乾坤,人在孤篷來處。休去。休去。見說桃源無路。

譯文

暫無譯文