Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【長亭怨(為任次山賦馴鷺)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:張炎 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

笑海上、白鷗盟冷。飛過前灘,又顧秋影。似我知魚,亂蒲流水動清飲。歲華空老,猶一縷、柔絲戀頂。慵憶鴛行,想應是、朝回花徑。
人靜。悵離群日暮,都把野情消盡。山中舊隱。料獨樹、尚懸蒼暝。引殘夢、直上青天,又何處、溪風吹醒。定莫負、歸舟同載,煙波千頃。

譯文

暫無譯文