Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【南鄉子(塘門元宵)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:蔣捷 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

翠幰夜游車。不到山邊與水涯。隨分紙燈三四盞,鄰家。便做元宵好景夸。
誰解倚梅花。思想燈球墜絳紗。舊說夢華猶未了,堪嗟。才百余年又夢華。

譯文

暫無譯文