Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【八聲甘州(金陵懷古)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:黎廷瑞 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

恨巨靈、多事鑿長江,消沈幾英雄。恨烏江亭長,天機輕泄,說與重瞳。更恨南陽耕叟,攛掇紫髯翁。一彈金陵土,戰虎爭龍。
杯酒鳳凰臺上,對石城流水,鐘阜諸峰。問六朝陵闕,何處是遺蹤。后庭花、更無留響,渺春潮、殘照笛聲中。悲歡夢,蕪城楊柳,幾度春風。

譯文

暫無譯文