Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【沁園春(歸田作)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:趙必{王象} 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

看做官來,只似兒時,擲選官圖。如瓊崖儋岸,渾么便去,翰林給舍,喝采曾除。都一擲間,許多般樣,輸了還贏贏了輸。回頭看,這浮云富貴,到底花虛。
吾生誰毀誰譽。任荊棘叢叢滿仕途。嘆塞翁失馬,禍也福也,蕉間得鹿,真歟夢歟。何怨何尤,自歌自笑,天要吾儕更讀書。歸去也,向竹松深處,結個茅廬。

譯文

暫無譯文