Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【金縷曲(月夕賦道詞,書畢,愴然有感,再賦此)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:汪夢斗 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

滿目飛明鏡。憶年時、呼朋樓上,暢懷觴詠。圓到今宵依前好,詩酒不成佳興。身恰在、燕臺天近。一段凄涼心中事,被秋光、照破無余蘊。卻不是,訴貧病。
宮庭花草坦幽徑。想夜深、女墻還有,過來蟾影。千古詞人傷情處,舊說石城形勝。今又說、斷橋風韻。客里嬋娟都相似,只後朝、不見潮來信。且喜得,四邊靜。

譯文

暫無譯文