Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【水調歌頭(過魯港堵X073渡江之地,有感。)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:王奕 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

長江衣帶水,歷代鼎彝功。服定衣冠禮樂,聊爾就江東。追憶金戈鐵馬,保以油幢玉壘,烽燧幾秋風。更有當頭著,全局倚元戎。
攢萬舸,開一棹,散無蹤。到了書生死節,蜂蟻愧諸公。上有皇天白日,下有人心青史,未必竟朦朧。停棹撫遺跡,往恨逐冥鴻。

譯文

暫無譯文