Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【法駕導引(壽吳蒙庵)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:劉辰翁 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

金莖露,金莖露,絕勝九霞觴。挼碎菊花如玉屑,滿盤和月咽風香。不老是丹方。
六十七,六十七,七歲見端平。記得是秋除目好,近年大路到南京。楚制起諸生。

譯文

暫無譯文