Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【青玉案(壽老登八十六歲,戊午六月十七日)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:劉辰翁 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

里中上大人誰大。人上大、仁難作。八十六翁閑處坐。小生懶惰。近來高臥。忘卻今朝賀。
甲申還是連珠麼。剩有老人星一個。白發朱顏堪婆娑。靈光殿火。昆明劫過。角綺園黃我。

譯文

暫無譯文