Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【沁園春·送翁賓暘遊鄂渚】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:吳文英 同類型的詩文: 離別鼓勵

原文

情如之何,暮涂為客,忍堪送君。便江湖天遠,中宵同月,關河秋近。何日清塵。玉塵生風,貂裘明雪,幕府英雄今幾人。行須早,料剛腸肯殢,淚眼離顰。
平生秀句清尊。到帳動風開自有神。聽夜鳴黃鶴,樓高百尺,朝馳白馬,筆掃千軍。賈傅才高,岳家軍在,好勒燕然石上文。松江上,念故人老矣,甘臥閑云。

譯文

⑴沁園春:詞牌名。東漢竇憲仗勢奪取沁水公主園林,后人作詩以詠其事,因此得名。此調格局開張,宜抒壯麗豪邁情感,蘇、辛一派最喜用之。又名“念離群”“東仙”“洞庭春色”“壽星明”。雙調,一百十四字,上片十三句四平韻,下片十二句五平韻,也有過片處增一暗韻的。另有一百一十二、一百十三、一百一十五、一百一十六字體。這首詞為定格。 
⑵翁賓旸:即翁孟寅,字賓旸,號五峰,崇安(今福建崇安縣)人,或言是錢塘人。曾為賈似道客,有《五峰詞》一卷,有豪放詞氣。
⑶月:一本作“舟”。
⑷須:一本作“清”,一本作“情”。
⑸離:一本作“難”。  
⑹在:一本作“壯”。

賞析

此詞作于公元1259年(開慶元年)時,其時,元兵進犯荊、湖、四川,朝廷派賈似道督師漢陽以援鄂。翁賓旸當在此時入似道幕而隨行。吳文英身在江南為翁賓旸送別而作此詞。