Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

【沁園春(守歲)】原文、譯文、翻譯及賞析

朝代:宋代 作者:陳人杰 同類型的詩文: 暫無標籤

原文

太歲茫茫,猶有歸時,我胡不歸。為桂枝關約,十年闕下,梅花夢想,半夜天涯。婪尾三杯,膠牙一標,節物依然心事非。長安市,只喧喧簫鼓,催老男兒。
篝燈自理征衣。正歷亂愁腸千萬絲。想椒盤寂寞,空傳舊頌,桃符冷落,誰撰新詩。世事干忙,人生寡遂,何限春風拋路歧。身安處,且開眉一笑,何以家為。

譯文

暫無譯文