Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

夢見掉牙齒

現實生活中,很多人都曾夢到過掉牙齒,在我國和西方一些國傢的民間都曾流傳著夢見掉牙齒預示著傢裡的親人會有災的說法。我國古代的《周公解夢》一書中,就明確地寫著掉牙齒是“傢裡有喪事”的象征。

當然,夢見掉牙齒象征親人會有災禍之說迷信的說法,弗洛依德在他的巨著《釋夢》一書中明確地指出,夢見掉牙齒象征傢裡有人去世的說法是荒謬而錯誤的,正確的解釋應該是象征著心理的閹割。

筆者在解夢的過程中曾多次遇到過掉牙齒的夢,發現其含義多種多樣,下面我將幾種比較普及象征總結出來,供大傢參考:

夢見掉牙齒,純粹象征著牙齒本身有毛病。

夢的一個主要來源就是生理的刺激,所以有些夢的含義就是直接反應的生理情況,比如很多人都可能做過在夢裡找廁所的夢,而醒來後大多都是直往衛生間去方便,實際上這就是膀胱被尿憋漲所引起的一個夢。因此夢見掉牙齒也可能純粹是由於生理因素所導致的,比如蟲牙或牙齒有病變等。

夢見掉牙齒,象征著人際關系出瞭問題。

牙齒生長在口腔裡,俗話說“口齒伶俐”是形容一個人與人交往時非常的會說話,所以牙齒是和一個人的人際交往有聯系的,而牙齒掉瞭,就有可能象征著與人交往出瞭問題。

夢見掉牙齒,象征著想減肥。

牙齒有個最大的功能就是咀嚼食物,而牙齒掉瞭,它的潛臺詞實際上就是說不能咀嚼食物,而一個人為什麼要咀嚼拒絕食物呢?我們知道肥胖和多吃是有緊密關系的,而牙齒掉瞭,那麼人就肯定不能多吃瞭,所以自然而然就會瘦下來。所以夢見掉牙齒,也象征著夢者本身覺得自己太胖瞭,想減肥。

夢見掉牙齒,象征著心理上的退行或成長。

牙齒的生長是和一個人年齡是成正比的,所以光從牙齒上也可以看出一個人生理的成熟程度。而一個人如果他夢見自己牙齒掉瞭,也就是說他可能在心理上回到瞭沒有牙齒的年齡,無疑這就是退行,是象征著一個人在面對事情的時候,用小孩子的方式去應對。當然,除此之外,掉牙齒還有掉乳牙的意思,所以也現在著一個人在心靈上的成長。

夢見掉牙齒,預示原來的堅固的信念可能動搖瞭。

牙齒是我們人身體最堅固的東西,所以它也是堅固的象征。而對我們人來說在心理上有什麼東西是和堅固相聯系的呢?答案是比如信念,傳統、價值觀、世界觀等。所以夢見牙齒掉瞭也象征著我們原有的信念系統可能動搖瞭。

原版周公解夢:

齒落更生,子孫興。《周公解夢》

齒自落者,父母兇。《周公解夢》

夢齒墮血出。主破財之兆,又親丁有災,主母病無救。《斷夢秘書》

夢齒落更生,大吉。夢此椿萱泰、晚景榮華之兆。《夢林玄解》

夢齒落無血。此為大兇夢兆,主亡父母、喪妻妾、夭子孫等憂煩事,禍至災生,無財可救。《斷夢秘書》

夢齒落再生。夢此者,主父母安康,兄弟登賢,晚年榮顯之兆。《斷夢秘書》

夢齒牙搖動。此為不寧之兆,父母有憂,子孫將危,產業將散。遷移行動,有兇無吉。《斷夢秘書》

夢齒搖動,兇。不寧之兆,父母在憂,子孫將危,產業將散,遷移行動有兇無吉。《夢林玄解》

夢跌落門牙。夢跌落上之門齒者,左主喪父,右主喪母;夢跌落下之門齒者,左主死兄妹,右主死弟。姊姐亦然。《斷夢秘書》

夢換齒,主子孫承繼他人財產之象。《斷夢秘書》

夢換齒。夢者父母寄居異姓,子孫嗣他業。《夢林玄解》

夢擊落齒牙血出,兇。破財之兆,親丁有災。若母病無救。《夢林玄解》

夢見牙齒落,大憂官事。《敦煌本夢書》

夢見牙齒落失,兒子富貴。《敦煌本夢書》

夢見牙齒落者,大衰。《敦煌本夢書》

心理學解夢

夢境解說:現實生活中,很多人都曾夢到過掉牙齒,在我國和西方一些國傢的民間都曾流傳著夢見掉牙齒預示著傢裡的親人會有災的說法。我國古代的《周公解夢》一書中,就明確地寫著掉牙齒是“傢裡有喪事”的象征。為什麼呢?因為當人隱隱感到老人可能要去世時,潛意識的確會用掉牙這一方式來告訴你。因為牙是露在外邊的骨骼組織,掉牙意味著“骨肉分離”。

心理分析:夢見掉牙,象征著心理上的退行或成長。掉牙還可以表示兩種相反的感受,一是衰老的悲哀,因為人老瞭就會掉牙。二是成長的喜悅,因為孩子長大時要脫落乳牙換新牙。不論夢者年紀多大,他隻要自感衰老,或感到老氣橫秋,他都可能做前一種掉牙的夢。同樣,隻要他自己感覺在成長,在棄舊求新,他都可能會做後一種掉牙的夢。夢見掉牙,原來的堅固的信念可能動搖瞭。夢見掉牙,象征著人際關系出瞭問題。夢見掉牙,象征著想減肥。

精神象征:牙齒是我們人身體最堅固的東西,所以它也是堅固的象征。而對我們人來說在心理上有什麼東西是和堅固相聯系的呢?答案是比如信念,傳統、價值觀、世界觀等。所以夢見牙齒掉瞭也象征著我們原有的信念系統可能動搖瞭。

Leave a Reply