Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於名利的名言警句

●慷然撫長劍,濟世豈邀名(唐·李世民)

●離傢自身尋常事,報國慚無尺寸功(明·於謙)

●為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平(宋·辛棄疾)

●萬裡不惜死,朝得成功(唐·高適)

●一心忠赤山河見,百戰功名日月知

●男兒生世間,及壯當封侯(唐·杜甫)

●堅志者,功名之枉也(晉·葛洪)

●出人頭地建奇功(明·陸采)

●丈夫貴功勛,不貴爵祿饒(唐·姚合)

●一生有不死,所貴在立功(明·張羽)

Leave a Reply