Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

關於本源的名言警句

●不治其本,而務其未,譬猶拯溺,錘之以石;救火,投之以薪(鄧析子)

●揚湯止沸,不如去火抽薪(漢·董卓)

●射人先射馬,擒賊先擒王(唐·杜甫)

●伐木不自其本,必復生;塞水不自其源,必復流;滅禍不自其基,必復亂(國語)

●善治病者,必醫其受病之處;善救弊者,必塞其弊之源(宋·歐陽修)

●防風就得先堵洞

●拔苗不如挖根

 

●木有本,水有源

●吃桔子不忘洞庭山,乘風不忘栽樹人

●窮理必窮其源

●花在樹上開,別忘地下根

●即使是水中的浮萍,無根也不成(俄羅斯)

●正其本,萬是理

●正本清源

●鳥從巢中起,水從源頭流

●隻知嘴裡香甜,不知誰送的葡萄

●愛火不有柴,火從哪裡來
 

Leave a Reply