Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

夢見騎馬

夢見騎馬,預示著愛情或婚姻非常幸福。

單身男女夢見騎馬,會很快找到意中人。

已婚男女夢見騎馬,婚姻會幸福。

夢見從坐騎上摔下來,是不祥之兆。

夢見從馬背上摔下來,要去參加戰爭。

夢見策馬而行,意味著事業發展遇到瓶頸。

騎白馬的夢,是您會有病痛的預兆。

夢見騎馬走在市區,是喜事將接二連三來到的吉夢,但是騎馬登山的夢,表示生活發生困難。

原版周公解夢:

乘白馬,主疾病去。《周公解夢》

乘馬跑快,主有喜。《周公解夢》

乘馬跑慢,主有兇。《周公解夢》

見騎馬,名利雙收。《周公解夢》

夢乘馬渡水。此夢主險難中得吉處之兆。若夢半渡而止,則須防事有變 更。《夢林玄解》

夢乘馬入山,兇。此夢主崎嶇行路難,奔馳入幽谷,一去幾時返。此夢非 佳兆。《夢林玄解》

夢乘馬入深山。夢此主非佳兆,有行路難及無歸期之象。《斷夢秘書》

夢大雨中騎馬折花,大吉。此為登科後獲佳配,狀元歸鄉之兆。《夢林 玄解》

夢己乘馬入雲。此主乘雲得路之兆,艱難險阻之際,夢之大吉。《斷夢秘書》

夢見乘白馬,有喪事。《敦煌本夢書》

夢見乘赤馬,王文書大吉;一雲口舌。《敦煌本夢書》

夢見乘黑馬,財散。《敦煌本夢書》

夢見乘黃馬,口舌散。《敦煌本夢書》

夢見乘馬走,大富貴,或遠行。《敦煌本夢書》

夢見乘騎群聚,必征討事。《敦煌本夢書》

夢見乘青馬,有慶事。《敦煌本夢書》

夢見乘紫馬,大喜。《敦煌本夢書》

夢見來騎馬,被賺誤。《敦煌本夢書》

夢見騎馬者,遠信來。《敦煌本夢書》

夢騎馬環城走,吉。文人夢此,掛名魁首,跨馬遊街;武士夢此,戈鳴戟動,走馬邊疆。《夢林玄解》

夢騎馬上山。主遷居移舍,變產更業。病人不宜夢之。《夢林玄解》

夢四馬六馬同駕,吉。此夢為大貴之兆。貧賤者得此夢,雖在艱難中亦無患。此夢為駕車安行之象。《夢林玄解》

夢四馬六馬同駕。此為駕車安行之象,雖在貧賤患難之中,亦仍無害,乃大貴之兆也。《斷夢秘書》

夢小兒乘馬。夢中見小兒乘馬自外來,主生男必顯貴;夢見小兒乘馬從風出,主多事;夢小兒乘馬一去不回者,不祥。《夢林玄解》

夢舟中騎馬。緊急事情之兆。夢在船內騎馬馳走,主艱險疑難,必須小心防患。夢坐馬上驅馳下船,過渡上岸,主便速通暢,吉。夢於舟中上馬登 岸,主險難得過。夢騎馬跳下船,不登岸,是險難無涯之故,得下馬吉,不下馬兇;船順流行吉,船行不上兇,因而改行從善可也。《夢林玄解》

騎馬摔下,主名毀。《周公解夢》

心理學解夢

夢境解說:夢見騎馬奔馳,主有戀情。

心理分析:夢見騎馬奔馳顯示著戀愛或結婚,已婚者會有意想不到的風流韻事,未婚者會有戀情出現。