Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_先賢撣的主要事跡_先賢撣的人物生平_先賢撣的人物簡介_Wiki101.com.tw

  中文名:先賢撣

  所處時代:西漢

先賢撣——西漢時為匈奴日逐王

  傢庭背景

  祖父為且鞮侯單於。伯父為狐鹿姑單於。父親為匈奴左賢王。

  公元前96年,且鞮侯單於病故。先賢撣之父被匈奴貴人擁立為單於,即位不久主動讓位於狐鹿姑單於,改任左賢王。此後,先賢撣之父先狐鹿姑單於而死,狐鹿姑單於以其子為左賢王,以先賢撣為日逐王。先賢撣遂不得立。

  匈奴內訌

  虛閭權渠單於初立為單於時,貶黜瞭顓渠閼氏,顓渠閼氏便與右賢王屠耆堂私通。神爵二年(公元前60年),屠耆堂在顓渠閼氏及其弟都隆奇的幫助下,利用龍城祭祀後單於病危篡位成功。虛閭權渠單於死,屠耆堂為握衍朐鞮單於。新單於初立,對漢朝“復修和親”,專力對內,殺盡前單於所用舊人,又將前單於的子弟近親全部免職,而任用都隆奇,重用自己的子弟。

  日逐王降漢

  匈奴有些貴族以為日逐王先賢撣“當為單於”。先賢撣向來與屠耆堂不睦,如今更成為屠耆堂的假想敵。為避免其迫害,先賢撣無奈率領其部屬數萬騎歸順漢朝。漢宣帝令鄭吉發渠犁、龜茲諸國5萬人前去迎接,封其為歸德侯。自此,漢置西域都護,治烏壘城,統領西域。