Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_咸宜公主簡介_咸宜公主生母和駙馬是誰_咸宜公主與楊貴妃 – Wiki101.com.tw

 中文名:咸宜公主

 別 名:咸直公主

 國 籍:唐朝

 民 族:漢

 逝世日期:公元784年

 職 業:唐玄宗女兒

 母 親:貞順皇後

 父 親:唐玄宗

 夫 君:楊洄、崔嵩

 婚 年:開元二十三年(735年)七月

 同母兄弟:李一、李敏、李琦、壽王李瑁

 同母姐妹:上仙公主、太華公主

 咸宜公主——唐玄宗與武惠妃之女

 咸宜公主(?-784年)唐朝公主,是中國唐朝皇帝唐玄宗李隆基的女兒。咸宜公主因為母親武惠妃的緣故,得實封一千戶。大大超過瞭公主本來的五百戶,在公主們和大臣的反對下,唐玄宗把所有公主的實封都定為一千戶。

 開元二十三年(735年)七月,咸宜公主下嫁唐中宗的女兒長寧公主與楊慎交所生的兒子衛尉卿楊洄。楊洄聯合武惠妃,謀廢太子李瑛,改立武惠妃的兒子子李瑁為太子。開元二十六年(738年)五月廿三日,唐玄宗幸咸宜公主宅。安史之亂後,唐玄宗為太上皇遷居太極宮,咸宜公主獲準看望玄宗。

 上元二年(761年),嗣岐王李珍謀反失敗,牽連楊洄,被賜自盡。咸宜公主又嫁博陵崔氏第二房的崔嵩。唐德宗興元元年(784年),咸宜公主去世。唐初,公主實封止三百戶,中宗時,太平公主至五千戶,率以七丁為限。開元以來,皇妹止千戶,皇女又半之,皆以三丁為限;駙馬皆除三品員外官,而不任以職事。公主邑入至少至不能具車服,〔少,詩沼翻。〕左右或言其太薄,上曰:「百姓租賦,非我所有。戰士出死力,賞不過束帛;女子何功,而享多戶邪﹖且欲使之知儉嗇耳。」秋,七月,咸宜公主將下嫁,〔咸宜公主下嫁楊洄。〕始加實封至千戶。公主,武惠妃之女也。於是諸公主皆加至千戶。