Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_孝穆成皇後簡介_孝穆成皇後怎麼死的_孝穆成皇後與道光_孝穆成皇後生瞭幾個孩子- Wiki101.com.tw

 中文名:孝穆成皇後

 別 名:鈕祜祿氏

 國 籍:中國(清朝)

 民 族:滿族(滿洲鑲黃旗)

 出生日期:1781年

 逝世日期:1808年2月17日

 職 業:嫡福晉→皇後(追封)

 丈 夫:道光帝

 父 親:一等子、戶部尚書佈彥達賚

 陵 墓:清西陵龍泉峪萬年吉地地宮

 子 女:不詳

 孝穆成皇後——道光帝原配妻子

 孝穆成皇後(1781年—1808年2月17日)鈕祜祿氏,滿洲鑲黃旗人,一等子、戶部尚書、贈三等公佈彥達賚女。道光帝原配妻子,早逝。道光帝登基後追封為孝穆皇後。道光七年(1827年)九月,殯宮自王佐村移葬,22日正式入葬清東陵寶華峪萬年吉地,次年九月,寶華峪萬年吉地地宮滲水,次年五月,將孝穆皇後梓宮由地宮中啟出,暫安於寶華峪正殿。

 道光十五年(1835年)十二月,孝穆皇後梓宮遷葬入清西陵境內的龍泉峪萬年吉地地宮。道光三十年(1850年)9月,文宗加上尊謚:孝穆溫厚莊肅端誠孚天裕聖成皇後,咸豐、光緒累加謚全謚為孝穆溫厚莊肅端誠恪惠寬欽孚天裕聖成皇後。

 宣宗孝穆成皇後,鈕祜祿氏,戶部尚書、一等子佈顏達賚女。宣宗為皇子,嘉慶元年,仁宗冊後為嫡福晉。十三年正月戊午,薨。宣宗即位,追冊謚曰孝穆皇後。初葬王佐村,移寶華峪,以地宮浸水,再移龍泉峪,後即於此起慕陵焉。咸豐初,上謚。光緒間加謚,曰孝穆溫厚莊肅端誠恪惠寬欽孚天裕聖成皇後。

 載其父佈彥達賚為滿洲鑲黃旗人。佈彥達賚為阿裡袞之子。