Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_宇文愷_宇文愷簡介_宇文愷隋代建築傢-Wiki101.com.tw

 中文名:宇文愷

 別 名:宇文安樂

 國 籍:隋朝

 民 族:漢化鮮卑人

 出生地:長安(今陜西西安)

 出生日期:西魏恭帝二年(555年)

 逝世日期:大業八年(612年)十月

 職 業:建築學傢、工部尚書

 信 仰:科學

 主要成就:設計建設 隋大興城、隋洛陽城

 謚 號:康

宇文愷——設計建設 隋大興城、隋洛陽城

 宇文愷(555~612)隋代建築傢。字安樂。祖先是鮮卑族,西魏以來漢化。父親宇文貴,西魏十二大將軍之一,仕周,位至大司徒。次兄宇文忻,周、隋時名將,隋時官至右領軍大將軍。宇文愷為武將世傢,父兄皆以弓馬顯名,他獨好學,擅長工藝,尤善建築。隋代著名工程,他多參預。大業八年(612)十月,宇文愷卒於工部尚書之位,謚曰康。

 蜚聲中外的唐代都城長安,以及東都洛陽,實際上都是在隋代建造的,創建這兩座歷史名城的第一功臣是傑出的建築學傢宇文愷。宇文愷,字安樂,鮮卑人,西魏恭帝二年(555年)生於長安。他出生在北朝後期一個顯赫的豪門。其父宇文貴。據《周書》本傳說,“少從師受學,嘗輟書嘆曰:‘男兒當提劍汗馬以取公侯,何能如先生為博士也!’”後來從軍,屢建軍功,地位也扶搖直上。北魏時,即爵封革融縣侯,官拜武衛將軍,閤內大都督。西魏時,進爵化政郡公,先後任車騎大將軍、儀同三司,侍中,驃騎大將軍、開府儀同三司,大將軍,興州刺史,大都督,小司徒,益州刺史。北周時,進位柱國,拜禦正中大夫,封許國公,歷大司空、大司徒、太保等重要官職。卒北周天和二年(567年)卒,贈太傅,謚曰穆。宇文愷的長兄宇文善,西魏和北周時歷位開府儀同三司、大將軍,柱國,洛州刺史,上柱國。二兄宇文忻,十七歲時即以軍功被北周政權賜爵興國縣公,拜儀同三司,後又因戰功進位開府、驃騎將軍,進爵化政郡公,北周末位至上柱國,進爵英國公。出生在這樣一個傢庭中的宇文愷,二歲時就被贈爵雙泉縣伯,六歲時襲祖爵安平郡公,但身在將門的宇文愷卻不好弓馬,而喜好讀書。《隋書》本傳說“愷少有器局。傢世武將,諸兄並以弓馬自達,愷獨好學,博覽書記,解屬文,多伎藝,號為名父公子。”這段記載可窺知他為學的大致情況。

 北周末,宇文愷累遷右侍上士、禦正中大夫、儀同三司。大象二年(580年),楊堅任北周宰相後,宇文愷又被任命為上開府、匠師中大夫。據《唐六典》卷二三“將作都水監”記載:“後周有匠師中大夫一人,掌城郭、宮室之制及諸器物度量。”又據考證,北周設有“匠師中大夫,一人,正五命”。因此可以推知,當時年輕的宇文愷已經在建築科學和工程管理方面嶄露鋒芒。

 開皇二年(582年),隋文帝下詔營建新都大興城(今陜西西安),以愷為營新都副監,時高颎雖為大監,不過總領大綱,而規模計劃皆出自宇文愷。開皇三年,新都建成,而倉廩尚虛,需要大量轉運關東米粟,渭水多沙,不便漕運。四年,下詔興建漕渠,令宇文愷率領水工鑿渠,引渭水通黃河,自大興城東至潼關三百餘裡,名叫廣通渠。渠成後,轉運便利,隋唐關中的富庶頗得益於此。其後,他受到其兄宇文忻被殺事件的牽連,一度罷官居傢。開皇十三年,隋文帝要在岐州(今陜西鳳翔)建仁壽宮,經右仆射楊素推薦,文帝任命愷為檢校將作大匠,後又拜為仁壽宮監、將作少監。在楊素主持下,仁壽宮建造得非常華麗,成為隋文帝經常臨幸的別宮。

 隋煬帝楊廣即位後,要營建洛陽,又以愷為營東都副監,後遷將作大匠。宇文愷把東都建築得極其壯麗,因此被升為工部尚書。他曾經建造大帳,帳下可以容納數千人。又造觀風行殿,殿上可以容納侍衛數百人,行殿下裝輪軸,可以迅速拆卸和拼合。他曾建議按古制建築明堂,“下為方堂,堂有五室,上為圓觀,觀有四門”,並曾用木料制作瞭模型。雖然沒有興建,卻表現瞭他的巧思和學識的淵博。大業八年(612年)宇文愷卒。