Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_楊芷簡介_楊芷與司馬炎_楊芷怎麼成為皇後的 – Wiki101.com.tw

 姓 名:楊芷

 別 名:楊季蘭、楊男胤

 國 籍:晉朝

 出生日期:公元259年

 逝世日期:公元292年

 職 業:皇後

 謚 號:武悼皇後

 籍 貫:弘農華陰縣

 外 貌:美映椒房

 性 格:婉有婦德

 楊芷——晉武帝第二任皇後

 楊芷(259年-292年)晉武悼皇後,字季蘭,小字男胤,是西晉晉武帝的皇後。武元皇後楊艷堂妹。父楊駿,官至太傅。母親是楊駿的嫡妻龐氏。

 楊芷,是西晉晉武帝的皇後,字季蘭,小字男胤。武元皇後楊艷堂妹。父楊駿,官至太傅。咸寧二年立為皇後,史稱“婉嫕有婦德,美映椒房”。得寵於晉武帝。生渤海殤王,早薨,之後再無兒子。

 太子妃賈南風為人嫉妒,武帝打算廢掉她。楊皇後對武帝說:“賈公閭有勛社稷,猶當數世宥之,賈妃親是其女,正復妒忌之間,不足以一眚掩其大德。”楊皇後又數次訓誡賈妃,賈妃不知楊皇後曾幫助自己,以致仇恨楊後,忿怨日深。到武帝駕崩時,楊芷被尊為皇太後。

 賈後兇悖,妒忌楊太後之父太傅楊駿執權,遂誣諂楊駿作亂,使楚王司馬瑋與東安王司馬繇奉皇詔誅殺楊駿。隔塞楊太後對外聯系,楊太後便在帛書上寫下‘救太傅者有賞’,射到城外,賈後因而宣佈太後同楊駿為同謀。

 公元292年,楊駿死後、被誅滅三族,株連而死的共有數千人。晉惠帝下詔將楊太後貶為庶人,使後軍將軍荀悝送到永寧宮。賈後更遣散太後的內侍和侍衛,不給與楊太後食物,8天後駕崩,死時三十四歲,在位十五年。