Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_朱傢的主要事跡_朱傢的人物生平_朱傢的人物簡介_Wiki101.com.tw

  中文名:朱傢

  時代:秦漢之際

  民族:華夏人

  出生地:魯國

朱傢——秦漢之際的遊俠

  人物生平

  史記原文

  魯朱傢者,與高祖同時。魯人皆以儒教,而朱傢用俠聞。所藏活豪士以百數, 其馀庸人不可勝言。然終不伐其能,歆其德,諸所嘗施,唯恐見之。振人不贍,先從貧賤始。傢無馀財,衣不完采,食不重味,乘不過軥牛。專趨人之急,甚己之私。既陰脫季佈將軍之阸,及佈尊貴,終身不見也。自關以東,莫不延頸願交焉。 楚田仲以俠聞,喜劍,父事朱傢,自以為行弗及。