Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_周苛的主要事跡_周苛的人物生平_周苛的人物簡介_Wiki101.com.tw

 中文名:周苛

 國籍:秦末漢初

 官職:禦史大夫

 出生地:沛縣?

 追封:高景侯

周苛——劉邦起義後開始跟隨劉邦

 人物生平

 周苛是沛縣人,他和堂弟周昌都在秦時擔任泗水卒史。 等到劉邦在沛縣起兵的時候,打敗瞭泗水郡的郡守、郡監,這樣,周昌、周苛二兄弟也就以卒史的資歷追隨劉邦,劉邦命周昌擔任一名管旗幟的職志,周苛暫時在帳下當賓客。 後來他們都跟從沛公入關,推翻強秦的統治。劉邦被封為漢王後,任命周苛為禦史大夫,周昌為中尉。

 前203年(漢王四年),楚軍在滎陽把漢王團團圍住,情況緊急,劉邦悄悄逃跑出圍,命令周苛留守滎陽城。 楚軍圍滎陽,周苛以“反國之臣,難與共守” 殺瞭魏豹。 楚軍攻破瞭滎陽,想任命他為將領,周苛痛斥道:“你們這些人應該趕快投降漢王,不然的話,很快地就要做俘虜瞭! ”項羽聽罷大怒,立刻就烹殺瞭周苛。 於是,漢王就拜周昌為禦史大夫。周昌經常跟隨漢王,並且多次擊敗項羽軍。 因此,前201年(在高祖六年)時,周昌和蕭何、曹參一起受封,周昌被封為汾陰侯,周苛的兒子周成因父親為國捐軀的原因,也被封為高景侯。

 周苛忠義可風,也被許多地方奉祀為城隍,如福建都城隍廟、海澄城隍廟。宋代林通《長樂圖經》說:“(城隍)廟之神乃西漢禦史周苛也。”《海澄縣志》記載,明穆宗隆慶年間閩南海澄人民,奉祀周苛為海澄城隍。

 歷史評價

 陸機:天地雖順,王心有違。懷親望楚,永言長悲。侯公伏軾,皇媼來歸。是謂平國,寵命有輝。

 史書記載

 司馬遷《史記卷十九張丞相列傳》

 參見:張丞相列傳

 傢族成員

 從弟:周昌,替代苛為禦史大夫。

 子:周成以父死事,封為高景侯。

 後世紀念

 周苛廟位於鄭州市西北古滎鎮紀公廟以東約百餘米,殿與墓已毀於“文革”。該處已建民宅。