Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_趙嬰齊的主要事跡_趙嬰齊的人物生平_趙嬰齊的人物簡介_Wiki101.com.tw

 中文名:趙嬰齊

 國籍:西漢

 民族:華夏族

 身份:南越王

 謚號:明王

趙嬰齊——西漢諸侯國南越國第三任君主

 早年經歷

 趙嬰齊是南越文王趙眜(趙胡)之子,趙眜在位時立為太子。漢武帝建元六年(公元前135年),閩越國借機向南越國發動戰爭,趙眜向漢武帝求助。漢武帝於是派大軍平定閩越之亂,並派遣中大夫嚴助假借表彰趙眜能忠於臣屬之職為名,請趙眜到長安(今陜西西安)朝見漢武帝。趙眜害怕遭漢武帝借機扣留,便一直稱病沒有前往朝見,隻是把太子趙嬰齊送到漢武帝身邊充當侍衛。

 繼承王位

 元狩元年(公元前122年),趙眜病重,趙嬰齊向漢武帝請求回到南越國,漢武帝批準同意。同年,趙眜去世,趙嬰齊繼承王位,將曾祖父趙佗、父親趙眜生前稱帝的印璽藏起來。

 趙嬰齊沒有到長安之前,曾經在南越國娶當地女子橙氏為妻,生下長子趙建德。趙嬰齊到長安充當侍衛後,娶邯鄲樛氏女子為妻,生下次子趙興。趙嬰齊即位後,沒有聽從丞相呂嘉等人的勸告,向漢武帝上書,請求立樛氏為王後,趙興為太子,漢武帝同意他的請求。 趙嬰齊這種舍長立幼的舉動,使南越國在他去世之後,他的長子趙建德和次子趙興之間產生激烈的權力之爭,最終導致南越國的覆滅。

 稱病去世

 當時漢廷多次派遣使臣前往南越國,提醒趙嬰齊進京朝覲。趙嬰齊願自操生殺予奪大權,隨心所欲,害怕一旦入朝,朝廷會用法令像約束內地諸侯一樣約束他,所以堅決稱病,沒有到長安朝見,隻派遣兒子趙次公到長安充當侍衛。

 元鼎四年(公元前113年),趙嬰齊去世,謚號明王。趙嬰齊死後,太子趙興繼位,是為南越哀王。

 歷史評價

 司馬遷《史記》:“漢兵臨境,嬰齊入朝。其後亡國,徵自樛女。”

 吳士連《大越史記全書》:“王不謹夫婦之端,醸成國傢之亂,無足稱者。”

 史籍記載

 《史記·卷一百一十三·南越列傳第五十三》

 《漢書·卷九十五·西南夷兩粵朝鮮傳第六十五》

 《大越史記全書·趙紀》