Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_張敞的主要事跡_張敞的人物生平_張敞的人物簡介_Wiki101.com.tw

 中文名:張敞

 別名:張子高

 所處時代:漢朝

 民族:漢

 出生地:河東平陽

 職業:古代官員

張敞——西漢大臣

 忠言直諫

 張敞起初是個鄉有秩(鄉官),後補為太守卒史。由於為官清廉,又先後補為甘泉倉長、太仆丞,頗為當時的太仆杜延年所器重。昌邑王劉賀嗣立時,行悖無道,濫用私人。張敞因此很為漢朝前途擔憂。他勇敢地向劉賀上諫,批評劉賀當瞭皇帝以後不能選賢用能,使得朝中國輔大臣不得褒揚,而昌邑挽輦小臣紛紛升遷。諫後十多天,劉賀即被廢黜。張敞便因切諫而顯名,被擢為豫州刺史。後來他多次上書言事,宣帝見他忠心耿耿,就擢他為太中大夫。這時大將軍霍光秉政,張敞由於守正不阿得罪瞭霍光,受到排斥,被派去主持節減軍興用度之事,後又將他調出,擔任函谷關都尉。宣帝初即位,擔心已廢的昌邑王劉賀有變動,特令張敞為山陽太守(山陽本系昌邑舊封,劉賀被廢後返居此地),暗中監守劉賀。

 張敞隨時留心,常遣丞吏行察。嗣又親往審視,見劉賀身長體瘠,病痿難行,著短衣,戴武冠,頭上插筆,手中持簡,蹣跚出來,邀張敞坐談。張敞用言探視,故意說道:“此地梟鳥甚多。”劉賀應聲道:“我前至長安,不聞梟聲,今回到此地,又常聽見梟聲瞭。”張敞聽他隨口對答,毫無別意,就不復再問。但將劉賀妻妾子女,按籍點驗。輪到劉賀女持轡,劉賀忽然跪下,張敞亟扶賀起,問為何因?劉賀答說道:“持轡生母,就是嚴延年的女兒。”嚴延年,前因劾奏霍光,得罪遁去。及霍氏族滅,宣帝憶起嚴延年,復征為河南太守。賀妻為嚴延年女,名叫嚴羅紨,他把妻族說明,想是恐張敞抄沒子女,故請求從寬。

 張敞經過多方考察,發現劉賀被廢後沉迷酒色,昏愚癡狂,無心思也無能力起事,便據實奏聞宣帝。使宣帝從此不再擔心劉賀有所行動。

 自薦膠東

 張敞久守山陽,境內無事,自覺閑暇得很。會聞渤海,膠東,人民苦饑,流為盜賊。渤海已派龔遂出守,獨膠東尚無能員,盜風日熾。膠東為景帝子劉寄封土,傳至曾孫劉音,少不更事,劉音母王氏,專喜遊獵,政務益弛,張敞遂上書闕廷,自請往治,宣帝乃遷張敞為膠東相,賜金三十斤。張敞入朝辭行,面奏宣帝,謂勸善懲惡,必需嚴定賞罰,語甚稱旨。因即辭赴膠東,一經到任,便懸示賞格,購緝盜賊。盜賊如自相捕斬,概免前愆,吏役捕盜有功,俱得升官,言出法隨,雷厲風行,果然盜賊屏息,吏民相安。與龔遂治狀不同。張敞復諫止王太後遊獵,王太後卻也聽從,深居簡出,不復浪遊。種種政績,自然得達主知。