Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_鄭鄤的主要事跡_鄭鄤的人物生平_鄭鄤的人物簡介_Wiki101.com.tw

  本名:鄭鄤

  別稱:峚陽

  字號:謙止

  所處時代:明代

  出生時間:1594年

  去世時間:1639年

鄭鄤——明朝進士鄭振先之子

  陸繼輅《合肥學舍札記》雲:“鄤以孝聞於鄉裡。初,鄭太公有妾頗擅寵,而鄭太夫人奇妒,素信二氏之教,太公因假扶乩之術,為神言責數之,且命與杖。鄤方少,叩頭涕泣請代,贖母罪。通籍後,屢以直言忤烏程(溫體仁),烏程思中傷之,謀於中書舍人許某。許某者,亦武進人也。誣奏鄤杖母,大逆不孝,而鄤弟號四將軍者,受許賂,證成之。鄤不忍自明,以顯二親之過,遂論死。劉宗周、黃道周先後上疏申救甚力,為烏程所持,竟棄市。此事我鄉少長皆知之。偶閱顧亭林詩,乃斥為‘宵人’,而深許許為義俠,又稱代許草疏之陸貢士某者,為同方之友。亭林,君子也,其言將為百世所信,特申辨之。”

  王世德《崇禎遺錄》“八年己亥”條雲:“內閣中書許曦,劾庶吉士鄭鄤杖母奸妹,事下三法司、錦衣衛會審,杖母實,鄤服罪,奸妹始終不服。東林多為解救,而黃道周尤甚,餘竊疑之。及國變,至毗陵,詢其鄉人,乃知道周為鄤所愚。蓋鄤不孝名久著,道周過武進,住鄤傢,鄤謬為孝謹,說母不去口。一日,母忽邀道周至內,流涕言鄤至孝,為外人所誣,喃喃數百言,激切動人。道周於是深信不疑,力為稱譽,不知其母非母也,乳媼耳。至於居鄉不仁,淫亂之惡,鄉人猶切齒,而野史為之回護,真可憤也。”