Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_左懋第的主要事跡_左懋第的人物生平_左懋第的人物簡介_Wiki101.com.tw

  中文名:左懋第

  別名:左仲及,左蘿石

  國籍:明代

  民族:漢族

  主要成就:寧死不屈,英勇殉國,被人民譽為“明末文天祥”

  代表作品:《梅花屋詩抄》一卷,《蘿石山房文抄》四卷,《左忠貞公剩稿》四卷

左懋第——明代著名政治傢、外交傢

  左懋第(1601年-1645年),字仲及,號蘿石,原山東萊陽人。南明赴清談和使者,後被清扣押,寧死不降,後人稱“明末文天祥”。崇禎三年(1630年),左懋第鄉試中山東第二名舉人,次年中進士。懋第任陜西韓城令,崇禎十二年(1639年)官至戶部給事中,上書提出時局有四弊:民窮、兵弱、臣工推諉、國計虛耗。十四年,督催漕運,道中馳疏言:“臣自靜海抵臨清,見人民饑死者三,疫死者三,為盜者四。米石銀二十四兩,人死取以食。惟聖明垂念。”崇禎十六年(1643年)秋,出巡長江防務,不久明朝滅亡,其母陳氏絕食而死。

  入仕南明,為官清廉。清兵入關,左懋第被任為兵部右侍郎兼右僉都禦史,又以陳洪范、馬紹愉為副使,前往北京,通好議和。崇禎十七年(清順治元年,1644年)十月初,揩二副使及隨從百餘人至北京張傢灣,住進鴻臚寺。懋第在鴻臚寺陳設太牢,率隨員北面哭祭三日。十月二十七日多爾袞釋放左懋第南歸。左等走出永定門,馮詮勸多爾袞不要“放虎歸山”,十一月十四日多爾袞遣百騎在滄州追回,被扣留在北京太醫院,墻上遍佈荊棘,自言:“生為明臣,死為明鬼,我志也。”弘光元年(清順治二年,1645年)閏六月十五日頒佈剃發令,隨員艾大選遵旨薙發,懋第將其亂棍打死,清廷前來責問,懋第曰:“吾自行我法,殺我人,與若何預?”清廷設“太平宴”宴請,懋第拒食。又遣洪承疇前來說降,左懋第說:“此鬼也。洪督師在松山死節,先帝賜祭九壇,今日安得更生?”洪承疇慚愧而退。李建泰又來勸降,左懋第怒斥說:“老奴尚在?先帝寵餞,勒兵剿賊,既不殉國,又失身焉,何面目見我?”左懋第又責問勸降的堂兄弟左懋泰:“此非吾弟也?”隨之將其叱離。多爾袞大怒,親自提審懋第,懋第直立不跪。當問道:“你為何不肯剃頭?”左懋第回答:“頭可斷,發不可斷!”金之俊勸他:“先生何不知興廢!”左懋第針鋒相對答道:“汝何不知羞恥!”多爾袞知其不可降,閏六月十九日,命左右推出宣武門外菜市口處死。