Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

人物介紹_張魯的歷史評價_張魯的人物生平_張魯的人物簡介-Wiki101.com.tw

本 名:張魯

別 稱:張鎮南、米賊

字 號:公祺、公旗

所處時代:漢末三國民族族群漢人

去世時間:216年、245年或259年

主要作品:《大道傢令戒》《老子想爾註》

主要成就:雄踞漢中,保留天師一脈傳承

籍 貫:沛國豐縣

信 仰:五鬥米道

職 業:五鬥米道天師、軍閥

官 職:鎮南將軍

爵 位:閬中侯

謚 號:原侯

追 封:正一系師太清昭化廣德真君

藏 處:鄴城東

  張魯:五鬥米道第三代天師

  張魯是張陵之孫,五鬥米道系師。在張陵死後,張魯父張衡繼行其道。張衡死,張魯繼為首領。其母好養生,“有少容”,“兼挾鬼道”,往來於益州牧劉焉傢。張魯通過其母與劉焉傢的關系得到信任。公元191年(初平二年),劉焉任命他為督義司馬,與別部司馬張修帶兵同擊漢中太守蘇固。張修殺蘇固後,張魯又殺張修,奪其兵眾。並截斷斜谷道,在劉焉授意下,殺害朝廷使者。

  公元194年(興平元年),劉焉死,其子劉璋代立。劉璋以張魯不順從他的調遣為由,盡殺張魯母及其傢室。又遣其將龐羲等人攻張魯,多次為張魯所破。張魯的部曲多在巴地,劉璋於是以龐羲為巴郡太守。張魯襲取巴郡。於是割據於漢中,以五鬥米道教化人民,建立瞭短暫的政教合一的反動政權。據史料記載,張魯在漢中,因襲張修教法,並“增飾之”。自稱“師君”。來學道者,初稱“鬼卒”,受本道已信,則號稱“祭酒”,各領部眾;領眾多者為“治頭大祭酒”。不置長吏,以祭酒管理地方政務。繼承其祖的教法,教民誠信不欺詐,令病人自首其過;對犯法者寬宥三次,如果再犯,然後才加懲處;若為小過,則當修道路百步以贖罪。又依照《月令》,春夏兩季萬物生長之時禁止屠殺,又禁酗酒。他還創立義舍,置義米肉於內,免費供行路人量腹取食,並宣稱,取得過多,將得罪鬼神而患病。

  東漢末年,群雄蜂起,關中韓遂、馬超起兵抗曹,不少人逃往相對安定的漢中地區,如關西民從子午谷逃奔漢中的就有數萬傢。張魯還得到巴夷少數民族首領杜濩、樸胡、袁約等人的支持。他采取寬惠的政策統治漢中,“民夷便樂之”。“流移寄在其地者,不敢不奉”。五鬥米道憑借政權的力量擴大瞭影響。五鬥米道信徒入道,隻需交五鬥米。張魯在漢中二十多年,信徒眾多,成為漢末一支頗有實力的割據勢力。