Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《奉濟驛重送嚴公四韻》_杜甫的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《奉濟驛重送嚴公四韻》

年代: 唐 作者: 杜甫 遠送從此別,青山空復情。
幾時杯重把,昨夜月同行。
列郡謳歌惜,三朝出入榮。
江村獨歸處,寂寞養殘生。 分類標簽:唐詩三百首

作品賞析

【註釋】:
三朝:指嚴武身歷玄宗、肅宗、代宗三個皇帝皆受重用。

【簡析】:
 奉濟驛,在成都東北的綿陽縣。嚴公,即嚴武,曾兩度為劍南節度使。寶應元年(762)四月,肅宗死,代宗即位,六月,召嚴武入朝,杜甫送別贈詩,因前已寫過《送嚴侍郎到綿州同登杜使君江樓宴》,故稱“重送”。律詩雙句押韻,八句詩四個韻腳,故稱“四韻”。
 嚴武有文才武略,品性與杜甫相投。鎮蜀期間,親到草堂探視杜甫,並在經濟上給予接濟;彼此贈詩,相互敬重,結下瞭深厚的友誼。
 詩一開頭,點明“遠送”,可見意深而情長。詩人送瞭一程又一程,送瞭一站又一站,一直送到瞭二百裡外的奉濟驛,真有說不盡的知心話。“青山空復情”一句,饒有深意。蘇軾《南鄉子·送述古》說:“誰似臨平山上塔,亭亭,迎客西來送客行。”山也當是這樣。青峰佇立,也似含情送客;途程幾轉,那山仍若戀戀不舍,目送行人。然而送君千裡,也終須一別瞭。借山言人,情致婉曲,表現瞭詩人那種不忍相別而又不得不別的無可奈何之情。
 傷別之餘,自然想到“昨夜”相送的情景:皎潔的月亮曾和自己一起“同行”送別,在月下同飲共醉,行吟敘情,而今一別,後會難期,感情的閘門再也關不住瞭,於是詩人發問道:“幾時杯重把?”“杯重把”,把詩人憧憬中重逢的情景,具體形象地表現出來瞭。這裡用問句,是問自己,也是問友人。社會動蕩,生死未卜,能否再會還是個未知數。詩人此時此刻極端復雜的感情,凝聚在一個尋常的問語中。
 以上這四句倒裝,增添瞭詩的情趣韻致。前人有雲:“詩用倒挽,方見曲折。”首聯若提“青山”句在前,就會顯得感情唐突,使人不知所雲;頷聯若“昨夜”句在前,便會直而少致,現在次序一倒,就奇曲多趣瞭。這是此詩平中見奇之處。
 詩人想到,象嚴武這樣知遇至深的官員恐怕將來也難得遇到,於是離愁之中又添一層淒楚。關於嚴武,詩人沒有正面頌其政績,而說“列郡謳歌惜,三朝出入榮”,說他於玄、肅、代三朝出守外郡或入處朝廷,都榮居高位。離任時東西兩川屬邑的人們謳歌他,表達依依不舍之情。言簡意賅,雍雅得體。
 最後兩句抒寫詩人自己送別後的心境。“江村獨歸處,寂寞養殘生。”“江村”指成都西郊的浣花溪邊。“獨”字見離別之後的孤單無依;“殘”字含風燭餘年的悲涼淒切;“寂寞”則道出知遇遠去的冷落和惆悵。兩句充分體現瞭詩人對嚴武的真誠感激和深摯友誼,依戀惜別之情溢於言表。
 這首詩語言質樸含情,章法謹嚴有度,平直中有奇致,淺易中見沉鬱,情真意摯,淒楚感人。
(傅經順)
——————————————-
 年次同前。郭知達本註:驛在綿州三十裡。

 遠送從此別①,青山空復情②。幾時杯重把,昨夜月同行。列郡謳歌惜③,..三朝出入榮。江村獨歸處,寂寞養殘生。

 (黃生曰:上半敘送別,已覺聲嘶喉哽。下半說到別後情事,彼此懸絕,真欲放聲大哭。送別詩至此,使人不忍再讀。青山空復傷情,悵別易生悲也。三四言後會無期,而往事難再。語用倒挽,方見曲折。若提昨夜句在前,便直而少致矣。列郡,指東、西兩川。謳歌,蜀人思慕也。三朝,指明、肅、代宗。出入,迭為將相也。方虛谷雲:首句極酸楚,結尤仿惶無依。)

 ①《詩》:“遠送於野。”②謝脁詩:“嬋娟空復情。”③漢朱浮書:“列郡幾城。”
———–仇兆鰲 《杜詩詳註》———–