Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《同題仙遊觀》_韓翃的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《同題仙遊觀》

年代: 唐 作者: 韓翃 仙臺初見五城樓,風物淒淒宿雨收。
山色遙連秦樹晚,砧聲近報漢宮秋。
疏松影落空壇靜,細草香生小洞幽。
何用別尋方外去,人間亦自有丹丘。 分類標簽:唐詩三百首

作品賞析

【註解】:
1、五城樓:《史記·封禪書》記方士曾言:“黃帝時為五層十二樓,以候神人於執
??期,命曰迎年”,這裡借指仙遊觀。
2、宿雨:隔宿的雨。
3、丹丘:指神仙居處,晝夜長明。

【韻譯】:
在仙臺初見,迎候仙人的五城十二樓;
正是風物淒淒,一夜滴答的秋雨才休。
山色空?,和遠處的秦地樹叢相連接;
近處傳來搗衣聲,報告漢宮已經深秋。
稀疏的松影撒落神壇,更顯道觀清靜;
小草鈴芳撲鼻,猶襯出山洞小徑深幽。
不用再到別處去尋找,世外仙境所在;
人間也有神仙居住的地方,名曰丹丘。

【評析】:
??此詩寫道士的樓觀,是一首遊覽題詠之作。首聯點明時地,切中題目“仙遊
觀”。頷聯寫觀外景物,先是“見”“秦樹”,後是“聞”“砧聲”。頸聯寫觀內景
物,先寫高處“空壇”的靜,後寫低處“小洞”的幽,點明是道士居處。末聯引用
《遠遊》之語,稱贊這地方是神仙居處的丹丘妙地,不用再去尋覓他方瞭。全詩語言
工美秀麗,音調宛轉和鳴。但內容卻是空泛而無多大深意,隻可吟詠,不可玩味。
–引自”超純齋詩詞”bookbest.163.net 翻譯、評析:劉建勛

【簡析】:
這首詩通過對景物的藝術再現,表達瞭詩人心境的空靈和出世之念。