Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《餞別王十一南遊》_劉長卿的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《餞別王十一南遊》

年代: 唐 作者: 劉長卿 望君煙水闊,揮手淚沾巾。
飛鳥沒何處,青山空向人。
長江一帆遠,落日五湖春。
誰見汀洲上,相思愁白蘋。 分類標簽:送別詩 友情詩 唐詩三百首

作品賞析

【註釋】:
汀州:水邊或水中平地。此詩後三句似乎出自梁代柳惲的《江南曲》,詩為:“汀州采白蘋,落日江南春。洞庭有歸客,瀟湘逢故人。故人何不返,春花復應晚。不道新知樂,隻言行路難。”

【簡析】:
這首送別詩,著重寫離情別意。其詩首尾相應,新穎而不落俗套。

  這首送別詩,著意寫與友人離別時的心情。詩人借助眼前景物,通過遙望和凝思,來表達離愁別緒。手法新穎,不落俗套。
  詩題雖是“餞別”,但詩中看不到餞別的場面,甚至一句離別的話語也沒有提及。詩一開始,他的朋友王十一(此人名字爵裡不詳)已經登舟遠去,小船行駛在浩渺的長江之中。詩人遠望著煙水空茫的江面,頻頻揮手,表達自己依依之情。此時,江岸上隻留下詩人自己。友人此刻又如何,讀者已無從知道,但從詩人送別的舉動,卻可想象到江心小舟友人惜別的情景。筆墨集中凝煉,構思巧妙。詩人以“望”、“揮手”、“淚沾巾”這一系列動作,濃墨渲染瞭自己送別友人時的心情。他沒有直抒心中所想,而是借送別處長江兩岸的壯闊景物入詩,用一個“望”字,把眼前物和心中情融為一體,讓江中煙水、岸邊青山、天上飛鳥都來烘托自己的惆悵心情。
  第三句是實寫又是虛擬,詩中“飛鳥”隱喻友人的南遊,寫出瞭友人的遠行難以預料,傾註瞭自己的關切和憂慮。“沒”字,暗扣“望”。“何處”則點明凝神遠眺的詩人,目光久久地追隨著遠去的友人,愁思綿綿,不絕如縷。真誠的友情不同於一般的客套,它不在當面應酬,而在別後思念。詩人對朋友的一片真情,正集聚在這別後的獨自久久凝望上。這使人聯想到《三國演義》描寫劉備與徐庶分別時的情景。
  然而,目力所及總是有限的。朋友遠去瞭,再也望不到瞭。別後更誰相伴?隻見一帶青山如黛,依依向人。一個“空”字,不隻點出瞭被送的人是遠瞭,同時烘托出詩人此時空虛寂寞的心境。回曲跌宕之中,見出詩人借景抒情的功力。
  五六兩句,從字面上看,似乎隻是交代瞭朋友遠行的起止:友人的一葉風帆沿江南去,漸漸遠行,抵達五湖(當指太湖)畔後休止。然而,詩句所包含的意境卻不止於此。友人的行舟消逝在長江盡頭,肉眼是看不到瞭,但是詩人的心卻追隨友人遠去一直伴送他到達目的地。你看,在詩人的想象中,他的朋友不正在夕陽燦照的太湖畔觀賞明媚的春色嗎!
  詩的最後,又從恍惚的神思中折回到送別的現場來。詩人站在汀洲之上,對著秋水蘋花出神,久久不忍歸去,心中充滿著無限愁思。情景交融,首尾相應,離思深情,悠然不盡。  
(李琳)