Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《自夏口至鸚鵡洲望嶽陽寄元中丞》_劉長卿的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《自夏口至鸚鵡洲望嶽陽寄元中丞》

年代: 唐 作者: 劉長卿 汀洲無浪復無煙,楚客相思益渺然。
漢口夕陽斜渡鳥,洞庭秋水遠連天。
孤城背嶺寒吹角,獨戍臨江夜泊船。
賈誼上書憂漢室,長沙謫去古今憐。 分類標簽:唐詩三百首

作品賞析

【註釋】:
夏口:即今湖北省武漢市。

【簡析】:
這首詩的詩意與上首相似,但藝術上略遜。