Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《歸嵩山作》_王維的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《歸嵩山作》

年代: 唐 作者: 王維 清川帶長薄,車馬去閑閑。
流水如有意,暮禽相與還。
荒城臨古渡,落日滿秋山。
迢遞嵩高下,歸來且閉關。 分類標簽:山水詩 唐詩三百首

作品賞析

【註解】:
1、閑閑:從容貌。
2、迢遞:遠貌。
3、且閉關:有閉門謝客意。

【韻譯】:
清沏溪流兩岸林木枝茂葉繁,
我乘著車馬安閑地歸隱嵩山。
流水有意與我同去永不回返,
暮鳥有心跟我一起倦飛知還。
荒涼的城郭緊挨著古老渡口,
夕陽的餘輝映著經秋的重山。
遠遠地來到嵩山下安傢落戶,
決心歸隱謝絕來客把門閉關。

【評析】:
??這首詩是寫辭官歸隱途中所見的景色和心情。首聯寫歸隱出發時的情景。頷聯寫
水寫鳥,其實乃托物寄情,寫自己歸山悠然自得之情,如流水歸隱之心不改,如禽鳥
至暮知還。頸聯寫荒城古渡,落日秋山,是寓情於景,反映詩人感情上的波折變化。
末聯寫山之高,點明歸隱之高潔和與世隔絕,不問世事的宗旨。寫景寫情並舉,於寫
景中寄寓深情。層次整齊,景象蕭瑟。

–引自”超純齋詩詞”bookbest.163.net 翻譯、評析:劉建勛

【簡析】:
寫歸隱後的閑居生活,王維是唐代第一等高手。他擅長寫景,更善於寫情,寫恬靜的閑適之情。詩中隻“流水如有意,暮禽相與還”兩句,就把這種境界寫得淋漓盡致。

這首詩寫作者辭官歸隱途中所見的景色和心情。嵩山,古稱“中嶽”,在今河南登封縣北。
  “清川帶長薄,車馬去閑閑。”首聯描寫歸隱出發時的情景,扣題目中的“歸”字。清澈的河川環繞著一片長長的草木叢生的草澤地,離歸的車馬緩緩前進,顯得那樣從容不迫。這裡所寫望中景色和車馬動態,都反映出詩人歸山出發時一種安詳閑適的心境。
  中間四句進一步描摹歸隱路途中的景色。第三句“流水如有意”承“清川”,第四句“暮禽相與還”承“長薄”,這兩句又由“車馬去閑閑”直接發展而來。這裡移情及物,把“流水”和“暮禽”都擬人化瞭,仿佛它們也富有人的感情:河川的清水在汩汩流淌,傍晚的鳥兒飛回林木茂盛的長薄中去棲息,它們好像在和詩人結伴而歸。兩句表面上是寫“水”和“鳥”有情,其實還是寫作者自己有情:一是體現詩人歸山開始時悠然自得的心情,二是寓有作者的寄托。“流水”句比喻一去不返的意思,表示自己歸隱的堅決態度;“暮禽”句包含“鳥倦飛而知還”之意,流露出自己退隱的原因是對現實政治的失望厭倦。所以此聯也不是泛泛的寫景,而是景中有情,言外有意的。
  “荒城臨古渡,落日滿秋山。”這一聯運用的還是寓情於景的手法。兩句十個字,寫瞭四種景物:荒城、古渡、落日、秋山,構成瞭一幅具有季節、時間、地點特征而又色彩鮮明的圖畫:荒涼的城池臨靠著古老的渡口,落日的餘暉灑滿瞭蕭颯的秋山。這是傍晚野外的秋景圖,是詩人在歸隱途中所看到的充滿黯淡淒涼色彩的景物,對此加以渲染,正反映瞭詩人感情上的波折變化,襯托出作者越接近歸隱地就越發感到淒清的心境。
  “迢遞嵩高下,歸來且閉關。”“迢遞”是形容山高遠的樣子,對山勢作瞭簡練而又形象的描寫。“嵩高”,即嵩山。前句交待歸隱的地點,點出題目中的“嵩山”二字。“歸來”,寫明歸山過程的終結,點出題目中的“歸”字。“閉關”,不僅指關門的動作,而且含有閉門謝客的意思。後句寫歸隱後的心情,表示要與世隔絕,不再過問社會人事,最終點明辭官歸隱的宗旨,這時感情又趨向沖淡平和。
  整首詩寫得很有層次。隨著詩人的筆端,既可領略歸山途中的景色移換,也可隱約觸摸到作者感情的細微變化:由安詳從容,到淒清悲苦,再到恬靜澹泊。說明作者對辭官歸隱既有閑適自得,積極向往的一面,也有憤激不平,無可奈何而求之的一面。詩人隨意寫來,不加雕琢,可是寫得真切生動,含蓄雋永,不見斧鑿的痕跡,卻又有精巧蘊藉之妙。沈德潛說:“寫人情物性,每在有意無意間。”方回說:“不求工而未嘗不工。”正道出瞭這首詩不工而工,恬淡清新的特點。
(吳小林)