Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《臨江仙·憶昔西池池上飲》_晁沖之的詩_宋代詩人_宋詞三百首

《臨江仙·憶昔西池池上飲》

年代: 宋 作者: 晁沖之 憶昔西池池上飲,年年多少歡娛。
別來不寄一行書,尋常相見瞭,猶道不如初。

安穩錦衾今夜夢,月明好渡江湖。
相思休問定何如?情知春去後,管得落花無。 分類標簽:宋詞三百首 查看全部【臨江仙】(約726首)
查看晁沖之的全部【臨江仙】

作品賞析

【註釋】:
此詞以沖淡隱約的情致,抒寫記憶中的歡娛以及追蹤已逝的夢影而不得的悵惘之情。
詞起筆直接敘述當年和朋友們在汴京西池(金明池)暢飲的歡娛情景,從“年年多少歡娛”的語氣中隱隱透露瞭物是人非的極為沉重的悵惘情緒。此處當然是在因列名元祐黨籍受禍以後所產生的對往事的回憶 。從“ 別來不寄一行書”一句裡,可以聽出遷客逐臣憂讒畏譏心情的弦外之音。接著下面更進一層設想,別說分手後斷絕音信,即使而今仍象以往一樣天天見面,誰又敢和當初那般親密談論呢?所以說“尋常相見瞭 ,猶道不如初”,這是由追憶往事聯系現實所悟出的道理 。語言平淡通俗 ,卻勾畫出在嚴酷政治壓迫下反常的社會現象。
下片轉寫到個人目前的處境和想法。政治環境既然如此險惡,把人逼到息交絕遊的境地,他現在隻能在被錦屏圍障著的七尺臥榻上得到一點安全感,在那上面做著自己的夢瞭 。“安穩錦屏今夜夢,月明好渡江湖 ”,兩句說得很富於詩意,內中卻藏著一段沉鬱的情思。當此之際,在羅網而無羽翼的處境,既與古人相同 ,杜甫《 夢李白》的詩句似乎是詞人心有所通、借以寄情的媒介。杜詩說“故人入我夢,明我長相憶”,又說“落月滿屋梁,猶疑照顏色”,是寫故人月夜赴夢;“告歸常局促,苦道來不易;江湖多風波,舟楫恐失墜 ”,是寫夢中故人來也艱難。詞人既然為自己安排瞭一個好夢,自然也祝願故人夢魂趁今夜月明,“好渡江湖”,飛來相會。詞語對杜詩的運用似反實正 ,都是對故人命運的關註 。患難知交的相濡以沫,卻以歡暢的語氣出之,其悲更甚下文“相思休問定何如 ”,仍是懸想與夢中故人相見後的情景,深知彼此眼前處境,也不須互相問訊起居何如瞭。這一句仍然從杜甫懷念李白詩句生發。杜甫《送孔巢父謝病歸遊江東兼呈李白》詩末雲 :“南尋禹穴見李白,道甫問信今何如 。”問“何如”即問安,六朝時已有此語。南朝梁王筠《與長沙王別書》:“高秋淒爽,體中何如 ?”也見於六朝人偽托漢斑固撰的《 漢武帝內傳 》:“不審比來起居何如 ?”自唐至宋沿用,吳曾《能改齋漫錄·事始》便說 :“今世書問往還,必曰‘不審比來起居何如’。”舉《漢武帝內傳》為證。下面接著抒發他的感嘆:“情知春去後,管得落花無!”
春天都已過去瞭 ,落花的命運悲慘 。詞非道自然規律,抒傷春之愁,而是另有寄托。這個“春天”是政治上的春天 ,“落花”是指他們那一班受風雨摧殘的同道。向他們發出“季子平安否”之類的問訊,更增辛酸。這兩句比喻,含意顯豁,情深語痛。
這是一首寄宴頗深 ,但文筆淡雅的小詞,頗耐回味。