Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《采蓮令·月華收》_柳永的詩_宋代詩人_宋詞三百首

《采蓮令·月華收》

年代: 宋 作者: 柳永 月華收、雲淡霜天曙。
西征客、此時情苦。
翠娥執手,送臨歧、軋軋開朱戶。
千嬌面、盈盈佇立,
無言有淚,斷腸爭忍回顧。

一葉蘭舟,便恁急槳凌波去。
貪行色、豈知離緒。
萬般方寸,但飲恨、脈脈同誰語。
更回首、重城不見,
寒江天外,隱隱兩三煙樹。 分類標簽:宋詞三百首 婉約詩 查看全部【采蓮令】(約11首)
查看柳永的全部【采蓮令】

作品賞析

【註釋】

①月華收:指月亮落下,天氣將曉。
②臨歧:岔路口。此指臨別。
③脈脈:含情貌。

【評解】

斜月西沉,霜天破曉,執手相送,情何以堪!這首送別詞,既表現瞭送行者的無限
依戀,也抒寫瞭行人的感懷。把送別和別後相思的情景,層層鋪開。深刻細致地寫出瞭
人物的感受。最後以景結情,倍覺有情。全詞鋪敘展衍,層次分明而又曲折婉轉。
不僅情景“妙合”,而且寫景、抒情、敘事自然融合,完美一致。體現瞭柳詞的特
色。

【集評】

唐圭璋《唐宋詞簡釋》:此首,初點月收天曙之景色,次言客心臨別之淒楚。“翠
娥”以下,皆送行人之情態。執手勞勞,開戶軋軋,無言有淚,記事既生動,寫情亦逼
具。“斷腸”一句,寫盡兩面依依之情。
換頭,寫別後舟行之速。“萬般”兩句,寫別後心中之恨。“更回首”三句,以遠
景作收,筆力千鈞。上片之末言回顧,謂人。此則謂舟行已遠,不獨人不見,即城亦不
見,但見煙樹隱隱而已。一顧再顧,總見步步留戀之深。屈子雲:“過夏首而西浮兮,
顧龍門而不見。”收處仿佛似之。
《唐宋詞鑒賞集》:況周頤《蕙風詞話》雲:“蓋寫景與言情,非二事也。善言情
者,但寫景而情在其中,此等境界,惟北宋詞人往往有之。”從這首詞的結句很可以看
出這一特點,它在情景交融方面,的確達到瞭很高的境界,在這一點上,也可以說它
“高處不減唐人”。