Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《木蘭花》_錢惟演的詩_宋代詩人_宋詞三百首

《木蘭花》

年代: 宋 作者: 錢惟演 城上風光鶯語亂,城下煙波春拍岸。
綠楊芳草幾時休?淚眼愁腸先已斷。

情懷漸覺成衰晚,鸞鏡朱顏驚暗換。
昔年多病厭芳尊,今日芳尊惟恐淺。 分類標簽:宋詞三百首

作品賞析

【註釋】:
此為作者暮年遣懷之作。詞中以極其淒婉的筆觸,抒寫瞭作者的垂暮之感和政治失意的感傷。作品中的“芳草”、“淚眼”、“鸞鏡”、“朱顏”等意象無不充滿絕望後的濃重感傷色彩,反映出宋初纖麗詞風的藝術特色。
上片起首兩句,從城上和城下兩處著墨,聲形兼備、富於動感地描繪春景,勾勒出一幅城頭上鶯語陣陣、風光無限 ;城腳下煙波浩淼、春水拍岸的圖畫,使讀者隱然感覺到主人公的傷春愁緒,從而為下文的遣懷抒情作好瞭鋪墊。
上片結末兩句轉而抒情 ,言綠楊芳草年年生發,而詞人已是眼淚流盡 ,愁腸先斷 ,愁慘之氣溢於言表 。從表現手法上講,用綠楊芳草來渲染淚眼愁腸,也就達到瞭情景相生的效果,情致極為淒婉。此二句由景入情,詞意陡轉,波瀾突起。
過片兩句 ,從精神與形體兩方面感嘆老之已至,抒寫瞭詞人無可奈何的傷感情懷。從中可以窺見,一貶漢東,默默無聞,大勢已去,這對於曾經“官兼將相,階勛、品皆第一 ”的作者來說 ,打擊是多麼巨大。
結拍兩句將借酒澆愁這一司空見慣的題材賦予新意,敏銳而恰切地扣住詞人對“芳尊”態度的前後變化這一細節 ,形成強烈反差,由景入情,畫龍點睛,傳神地抒發出一個政治失意者的絕望心情。
宋胡仔《苕溪漁隱叢話》卷二雲:“侍兒小名録雲:‘錢恩公謫漢東日(指錢惟演晚年謫隨州),撰《玉樓春》詞曰:“城上風光鶯語亂,城下煙波春拍岸。綠楊芳草幾時休,淚眼愁腸先已斷。情懷漸變成衰晚,鸞鏡朱顏驚暗換。往年多病厭芳樽,今日芳樽惟恐淺。”每酒闌歌之,則泣下。後閣有白發姬,乃鄧王歌鬟驚鴻也 。遽言 :“先王將薨,預戒挽鐸中歌木蘭花引紼為送 。今相公亦將亡乎 。”果薨於隨州。’”可為此詞註腳。