Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《送方外上人之常州依蕭使君》_劉長卿的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《送方外上人之常州依蕭使君》

年代: 唐 作者: 劉長卿 宰臣思得度,鷗鳥戀為群。遠客回飛錫,空山臥白雲。
夕陽孤艇去,秋水兩溪分。歸共臨川史,同翻貝葉文。 分類標簽:唐詩三百首