Wiki101.com.tw

人生格言,勵志名言,名人名言,國學,散文,詩詞鑑賞,成語大全,周公解夢

《夢李白二首·其一》_杜甫的詩_唐代詩人_唐詩三百首

《夢李白二首·其一》

年代: 唐 作者: 杜甫 死別已吞聲,生別常惻惻。江南瘴癘地,逐客無消息。
故人入我夢,明我長相憶。恐非平生魂,路遠不可測。
魂來楓葉青,魂返關塞黑。君今在羅網,何以有羽翼。
落月滿屋梁,猶疑照顏色。水深波浪闊,無使蛟龍得。 分類標簽:唐詩三百首

作品賞析

【譯文】

  為死別往往使人泣不成聲, 而生離卻常令人更加傷悲。 江南山澤是瘴癧流行之處, 被貶謫的人為何毫無消息? 老朋友你忽然來到我夢裡, 因為你知道我常把你記憶。 你如今陷入囹圄身不由己, 哪有羽翼飛來這北國之地? 夢中的你恐不會是鬼魂吧, 路途遙遠生與死實難估計。 靈魂飄來是從西南青楓林, 靈魂返回是由關山的黑地。 明月落下清輝灑滿瞭屋梁, 迷離中見到你的顏容憔悴。 水深浪闊旅途請多加小心, 不要失足落入蛟龍的嘴裡。

【註釋】

明:表明。
楓林青:指李白所在;
關塞黑:指杜甫所居秦隴地帶。
落月兩句:寫夢醒後的幻覺。看到月色,想到夢境,李白容貌在月光下似乎隱約可見。

【賞析】
 “死別已吞聲,生別常惻惻。”詩要寫夢,先言別;未言別,先說死,以死別襯托生別,極寫李白流放絕域、久無音訊在詩人心中造成的苦痛。開頭便如陰風驟起,吹來一片彌漫全詩的悲愴氣氛。

  “故人入我夢,明我長相憶。”不說夢見故人,而說故人入夢;而故人所以入夢,又是有感於詩人的長久思念,寫出李白幻影在夢中倏忽而現的情景,也表現瞭詩人乍見故人的喜悅和欣慰。但這欣喜隻不過一剎那,轉念之間便覺不對瞭:“君今在羅網,何以有羽翼?”你既累系於江南瘴癘之鄉,怎麼就能插翅飛出羅網,千裡迢迢來到我身邊呢?聯想世間關於李白下落的種種不祥的傳聞,詩人不禁暗暗思忖:莫非他真的死瞭?眼前的他是生魂還是死魂?路遠難測啊!乍見而喜,轉念而疑,繼而生出深深的憂慮和恐懼,詩人對自己夢幻心理的刻畫,是十分細膩逼真的。

  “魂來楓林青,魂返關塞黑。”夢歸魂去,詩人依然思量不已:故人魂魄,星夜從江南而來,又星夜自秦州而返,來時要飛越南方青鬱鬱的千裡楓林,歸去要渡過秦隴黑沉沉的萬丈關塞,多麼遙遠,多麼艱辛,而且是孤零零的一個。“落月滿屋梁,猶疑照顏色。”在滿屋明晃晃的月光裡面,詩人忽又覺得李白那憔悴的容顏依稀尚在,凝神細辨,才知是一種朦朧的錯覺。相到故人魂魄一路歸去,夜又深,路又遠,江湖之間,風濤險惡,詩人內心祝告著、叮嚀著:“水深波浪闊,無使蛟龍得。”這驚駭可怖的景象,正好是李白險惡處境的象征,這惴惴不安的祈禱,體現著詩人對故人命運的殷憂。這裡,用瞭兩處有關屈原的典故。“魂來楓林青”,出自《楚辭·招魂》:“湛湛江水兮上有楓,目極千裡兮傷春心,魂兮歸來哀江南!”舊說系宋玉為招屈原之魂而作。“蛟龍”一語見於梁吳均《續齊諧記》:東漢初年,有人在長沙見到一個自稱屈原的人,聽他說:“吾嘗見祭甚盛,然為蛟龍所苦。”通過用典將李白與屈原聯系起來,不但突出瞭李白命運的悲劇色彩,而且表示著杜甫對李白的稱許和崇敬。